Szolgáltatások

Terápiák, fejlesztések

Szeretettel várunk minden mozogni vágyó, vagy fejlődésében megkésett gyermeket.

Szenzomotoros mozgásfejlesztő torna

A gyermekek elsődleges közege a mozgás, így a leghatásosabban ezen a területen keresztül tudjuk őket fejleszteni és motiválni.

Ezeken a foglalkozásokon nagy hangsúlyt fektetünk a mozgáskoordináció és az egyensúly fejlesztésére, hiszen ezek a figyelem megfelelő fejlettségéhez is elengedhetetlenek. A meglévő csecsemőkori reflexek integrálására, az elemi mozgásminták, kúszás, mászás újraélésére. Ezek által előkészítjük és segítjük az idegrendszert a magasabb szintű mozgásformák kialakítására.

Míg a kicsinek (2-4 év) játékosabbak az órák, addig a nagyoknak (5 évtől ) már inkább feladatközpontú, hogy az iskolai előmenetelük sikeres lehessen.

Kiket várunk?

 • 2 éves kortól 10 éves korig
 • hiperaktív vagy túlságosan passzív gyereknél
 • beszédproblémákkal küszdőkön
 • figyelem és tanulási nehézségekkel küszködő gyerekeknél
 • társas kapcsolataikban sikertelen gyerekeknél

Egyéni komplex gyógypedagógiai fejlesztés

A fejlődési zavarok időben való felismerése rendkívül fontos. Amennyiben nem kezelik megfelelően, súlyosan hátrányos helyzet alakulhat ki ezeknél a gyermekeknél.Ha az óvodában gyermekénél, az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű elmaradását tapasztalja.

Itt a gyermek egyénileg csak a saját igényeire szabva kapja az elmaradottnak ítélt területek fejlesztésére szóló feladatokat és ingereket.

Nagy szerepet kap a mozgás, de emellett a kognitív és kommunikációs funkciókat is előtérbe helyezzük.

Kiket várunk?

 • súlyos beszédhibás
 • mozgásban ügyetlen
 • beszédproblémákkal küszködő
 • tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő
 • hiperaktív
 • figyelemzavaros gyermekeknél

Egyéni konduktív pedagógia
(Pető módszer)

Dr. Pető András által kifejlesztett holisztikus pedagógiai módszer a konduktív pedagógia. Melynek szó szerinti jelentése a rávezetni, vezényelni az egyéneket a legoptimalisabb fejlődés elérése érdekében.

A konduktor mindig a motivációra építve, játékos környezetet teremtve, az aktivitást támogatva legszükségesebb segítségadással (facilitáció) rávezeti a sérült gyermeket a célok eléréséhez szükséges önálló megoldási módokra, így cselekvésre bíztatva lehetővé teszi az önálló életvitel képességének a kialakítását.

A konduktív pedagógia egyéni és csoportos formában az egyén rövid és hosszú távú céljainak megfelelően, differenciált megoldásokkal segíti az önállósodást, a legoptimálisabb fejlődést.

Kiket várunk?

 • életkori határ nélkül
 • központi idegrendszeri sérülteket
 • neurológiai motoros rendellenességben szenvedő gyermekeket és felnőtteket
 • problémás finommotorikai mozgással rendelkezőknek
 • feszes (spasztikus), laza (hipotón) kötőszövet esetén hatásos terápia

Csoportos iskola előkészítő foglalkozás

Komplex fejlesztés, mely 2 különböző foglalkozásból áll. Egy mozgásfejlesztés (TSMT) és egy grafomotorika (az írás előkészítésére szolgáló kéz ügyesítő foglalkozás) fejlesztés.

A sikeres iskolai beválás elengedhetetlen része a nagymozgások és a finommotorika megfelelő érettsége. Ezeket a területeket fejlesztjük ezeken a foglalkozásokon, valamint a figyelem is nagy hangsúlyt kap.

Kiket várunk?

 • térben nehezen tájékozódó
 • mozgásos játékokban ügyetlen
 • dolgokat nehezen megjegyző
 • szegényes szókincsű
 • figyelemzavaros gyermekeket

Csoportos TSMT
(Tervezett szenzomotoros tréning )

A TSMT terápia a nagy és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik.

A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését.A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.

Nagy szerepet kap a mozgás, de emellett a kognitív és kommunikációs funkciókat is előtérbe helyezzük.

Kiket várunk?

 • térben rosszul tájékozódó
 • ritmusérzék hiánya
 • tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő
 • hiperaktív
 • figyelemzavaros gyermekeknél

Pfaffenrot-féle manuális technika
SZRT (Szinergetikus Reflexterápia)

A szinergetikus reflexterápia, a központi idegrendszeri sérültek mozgászavaraira specializálódott manuális terápia, melyet Dr. Waldemar Pfaffenrot dolgozott ki. Az SZRT 5 különböző technikát (myofasciális technika: bőr alatti izompólya, mobilizálás /centralizálás, akupresszúra, reflexzóna kezelés, nyújtás) alkalmaz egy kezelésen belül.

Fő cél az izomtónus normalizálása, prevenció, a másodlagos patológiás elváltozások csökkentése, az ízületek mozgástartományának növelése, koordináció, testtudat fejlesztése, aktív mozgások, mozgásminták elsajátítása.

A terápia nem okoz fájdalmat, koraszülöttek, sérült gyermekek esetén ideális, a kötődést nem nehezíti tovább.

Kiket várunk?

 • életkori határ nélkül
 • szenzomotoros integrációs zavarok esetén hatásos kiegészítő terápia
 • nyálzás, nyelés, étkezési zavarok kiegészítő terápiaként
 • genetikai szindrómák
 • beszédzavarok esetén
 • központi idegrendszeri sérülteket
 • feszes (spasztikus), laza (hipotón) kötőszövet esetén hatásos terápia

Dynamic Taping

A Dynamic Tape egy olyan biomechanikai tapasz, mely a sport és terápiás tapaszolási technikák új kategóriája. A 4 irányban nyújtható, erős, elasztikus energiával rendelkező tapasz elnyeli a testre ható erőket, ezáltal csökkentve a terhelés mértékét. Alkalmazási módszertanának célja az, hogy módosítja az adott ízületben rosszul rögzült mozgásmintákat, segíti a gyenge izmok működését, javítja az ízület stabilitását, funkcióját. A Dynamic Tape egy kiváló minőségű, erős, egyben puha, légáteresztő tapasz. Felhelyezést követően 1-3 hétig marad fenn a bőrfelületen.

Hogyan Ajánlott?

Sportban, rehabilitációban mozgásterápiákban kiegészítő módszerként rendkívül hatékony. A tapasztalatok alapján ajánlott egyéni esettől függően, manuális technikával, majd utána következő aktív terápiában felhasználni a tape jótékony hatásait. Komplex manuális technika+ dynamic tape + aktív terápia (Konduktív Pedagógia, Ayres...stb)

Kiket várunk?

 • keringési probléma, duzzanat esetében
 • gyengült izom esetében
 • fájdalom csökkentés céljából
 • izületi mozgásterjedelem növelésére
 • instabilitás támasztásához

Így tedd rá! Néptánc, népi játék

Az Így tedd rá! Magyarország vezető népi játék, néptánc módszertana,melyet Balatoni Kata dolgozott ki, és ma már országszerte találunk foglalkozásokat 0-tól kis iskoláskorig. Egy értékteremtő és megőrző közösség, ahol a magyar hagyományainkat, kincseinket ápoljuk. A magyar nép táncait, szokásait észrevétlenül játszva tanuljuk “Játszunk táncot!” Szimbólumokhoz (tulipán, dió, babzsák, gumikötél, korong) hozzárendelt jelentések segítségével táncolunk, mondókázunk. A cél segítségével könnyebb a táncos mozgások, ritmusok, dalok, mondókák elsajátítása.

Ez egy szenzomotoros (érzékszervek+mozgás) képesség-készségfejlesztő élmény. Motoros (mozgás), kognitív (gondolkodás), pszichoszociális és nyelvi fejlődés egyidejű megjelenése. Segíti az anya-gyermek kapcsolatot szorosabbá tenni, a gyerekek egymásközötti kapcsolatteremtését. A gyerekekkel szabadon mozogva, énekelünk, mondókázunk az életkori sajátosságokat figyelembe véve. A gyerekeknek könnyebb a beilleszkedés, a kapcsolódás, a tanulás alapját jelentő mozgást támogatja a módszer, valamint felkethet egy igényt a későbbi táncolásra, a hagyományápolásra.Segít az önismeretben, támogatja a közösségi szabályok elfogadását, minden területre hat!

Kiket várunk?

 • 1-6 éves korú gyermekeket (tipegő kortól nagycsoportig)
 • aktív izgő-mozgó gyermekeket
 • kissé szorongó, visszafogott gyermekeket
 • megkésett mozgás és vagy kommunikációs képességgel bíró gyermekeket
 • közösségre, zenére, táncra jó hangulatra vágyókat

Megért(Ő) Beszél(Ő), komplex mamás beszédindító csoport

A beszéd és nyelv fejlődését bizonyos esetekben nem lehet csupán a természetre bízni! A nyelvi képesség többet jelent a beszélni tudásnál!

 • - hallási figyelem, látási figyelem
 • - helyes minta(vizuális+akusztikus)
 • - beszélő környezet
 • - memória
 • - megfelelő beszédészlelés
 • - befogadó nyelvi készség( beszédértés)
 • - kifejező nyelvi készség (aktív szóhasználat)
 • - gyermek utánzási vágya
 • - ép hangképző apparátusok

Ismerni kell a gyermek többi képességeinek sajátosságait is: szocialis-érzelmi, finommozgás, nagymozgás, kognitív képesség, önellátás, az idegrendszer érettségi szintje, a hangképző szervek, mimikai izmok normál működése.

Miböl áll?

Mesébe ágyazott foglalkozás: segíti az értést, vizuális, akusztikus észlelès, azonosulás Finommotoros kézműveskedès: az alkotás a kifejezés lehetősège, kommentálva, beszélő környezet( Festek egy fát, rajta ül egy holló-kár, kár!) Nagymozgásos játékok: a mozgás a beszéd szolgálatában, beszédközpont direkt ingerlése(forgás, hinta, lógatás) Artikulációs+mimikai gyakorlatok: az arcizmok ügyesítése fontos lépés, lazítás vagy erősítés. + a logopédiai fejlesztés gyakran kiegészül passzív manuális arckezeléssel! (Pfaffenrot/Dévény kezelés) + hallásvizsgálat javasolt Mondóka, mimetizálás, élő énekszó: a ritmus keretet ad, mozgás+ritmus+beszéd segíti az észrevétlen tanulást a különböző agyi területek integracióját( tanulás alapja) , tekintet és érintés kapcsolat a gyermekkel, fejlődik a képzelet, figyelem, hallás..stb. Otthoni ötletek, egyéni tanácsadás: minden gyermek másképpen fejlődik, különböző a környezet, a szociális tér!

A beszéd késése mögött több tényezőt kell figyelembe venni! Pl. családban történő változás( kistesó érkezése, haláleset, költözés, különválás...stb, itt pszichológiai tanácsadás is javasolt), a mindennapok megélése (zajos vagy halk család, nagycsalád, sok program..stb). Ezek csak példák a sok közül!

Kiknek ajánljuk?

 • Ha elmúlt 2 éves és még nincs aktív szóhasználat!
 • Ha megrekedt a fejlődés!
 • Kimaradt a gagyogás!
 • Ha csak a család érti meg!
 • Ha régóta érthetetlen a beszéd!
 • Ha régóta csak gagyog!
 • Ha nem megfelelő a nyelvi szerkezet!
 • Ha csak régóta mozdulatokkal kommunikál!
 • Ha már ő is és a környezet is frusztrált a közös csatorna hiánya, akádálya miatt.

/Fontos a frusztrációk, magatartási tünetek ebből eredő tüneteinek megelőzése!/

A csoportba jelentkezés feltétele a megelőző komplex vizsgálat

Csoportos tornák

Baba,kúszó,tipegő,bölcsis - (A csoportok 3 hónapos kortól - óvodáskorig biztosítják a komplex mozgásos foglalkozásokat.

Babatorna

3 hótól-kúszásig

Komplex mozgás és ölbeli játékok, ahol az Anya/Apa tornáztatja a babáját, az elvárt mozgásfejlődési szakasznak megfelelőn. Passzív alsó-felső végtagok, törzs, csípő, hason-háton passzív kimozgatás, dalokkal kisérve. Az elvártnál feszesebb babáknak többszöri ismétlés számmal,a lazább kötöszövetüeknek erősítő gyakorlatokkal segítünk. Szükség szerint otthoni feladatokat adunk. Instabil, egyensúlyozó, erősítő/lazító eszközökkel folytatjuk a foglalkozást. Az órán kiemelt hangsúlyt kapnak a mondókák, dalok, arcsimogatók, tenyeresdik, hintáztatók, höcögtetők, mellyel mélyítjük a kötődést.

Kiket várunk?

 • A normáltól eltérő feszesebb, vagy pont lazább kötőszövetűeknek
 • Túl gyorsan vagy lassan fejlődő babáknak
 • Tipikusan fejlődő, mozgásra, közösségre vágyóknak

Kúszó-mászó torna

kúszástól járásig

Az órán nagymozgások: kislabdás, nagylabdás, gördeszkás feladatok és finom manipulációs játékok is megjelennek. Minden alkalommal akadálypályán segítjük a térbeli tájékozódást, a helyes mozgásmintákat, instabil eszközökkel támogatjuk, az idegrendszer érését. Az agyi kapcsolatok az ingerek, a mozgás és a térbeli tájékozódás hatására alakulnak ki és fejlődnek. A torna során a gyerekek megismerkedhetnek olyan fejlesztő eszközökkel, mellyel kúszunk, mozgunk, mászunk, pörgünk, hintázunk. A kúszó- mászó csoport azoknak a gyermekeknek szól, akik már képesek a földön mozogni.

Kiket várunk?

 • tipikusan fejlődő kúszó-mászókat
 • megkésett / korrekcióra szoruló kúszó-mászókat

Tipegő torna

járástól-2 éves korig

A tipegő tornára a már járni tudó tipegőket várjuk! A feladatokat szinte önállóan utánozzák! A feladatokat különböző fejlődést támogató eszközökhöz kötjük. Ezeket ismételjük, így garantált a sikerélmény és fejlődés. Megjelennek a gondolkodtató feladatok nagymozgásban megjelenítve ( színek, formák, funkciók). A nehezebb akadálypályán, már kevesebb segítséggel haladnak a gyerekek.Ebben a korban a mozgás egyenlő a tanulással, elválaszthatatlan a két dolog! A kisgyermekek fejlődése a mozgással szoros összefüggésben áll

Kiket várunk?

 • tipegő, szaladgáló,energikus / félénkebb gyermekeket
 • közösségre, mozgásra vágyókat

Bölcsis torna

2 éves kortól 3 éves korig

A gyermekek már szinte teljes önállósággal oldják meg a feladatokat. Kiemelt hangsúlyt kapnak az elvárt nagymozgások (futás, ugrás, lépcsőzés, egyensúlyozás, térbeli tájékozódás), illetve a több problémát is jelenthető beszéd és kommunikációs játékok (mondókák, ritmusok, állathangok, környezetünk szavai). A folyamatos énekekkel, dalokkal,támogatjuk a beszédértést, az aktív szókincs megjelenését, bővítését. Vissza nyúlunk az ölbeli játékokra, segítve az érzelmek, indulatok az érintés megélését.

Kiket várunk?

 • izgő mozgó impulzív vagy éppen lassabban megnyíló gyermekeket
 • megkésett, vagy korrigálandó beszéd / mozgásfejlődésűeket
 • közösségre, mozgásra, fejlődésre vágyókat

Egyéb szolgáltatások

Access Bars kezelés

32 energetikai pont van a fejünkön, amit ha gyengéden megérintenek, erőfeszítés nélkül el tudjuk engedni mindazt, ami miatt képtelenek vagyunk az el(be)fogadásra. Ezek a pontok tartalmazzák mindazokat a gondolatokat, korlátozó hiedelmeket, érzelmeket, amiket akár több száz! életünk során eltároltunk.

A kezelés 1-1,5 órás, és fekvő helyzetben történik. A fejeden lévő reflexpontokat érintve kiürítheted a lomtárban akár évezredek óta begyűjtött szellemi, érzelmi, érzésbeli manipulációkat, melyek fenntartják az olyan illúziókat, mint pl.: hiány, válság, nem szeretnek, nem vagyok képes a saját életemet élni, nehéz az élet, nem tudok koncentrálni, nincs pénzem, nincs önbizalmam, stb.

Oldódnak a félelmek, gátlások, hitrendszeri blokkok, gondolati és érzelmi korlátok, tanulási-, koncentrációs problémák is. Leginkább a lehetőségeidet tágíthatod a módszer segítségével.

Kiket várunk?

 • önértékelési problémák, szorongás,önbizalomhiány, pánikbetegség esetén
 • tanulási nehézségek (gyerekek estében is)
 • párkapcsolati problémák, életvezetési problémák esetében
 • gyász, veszteség feldolgozása
 • félelmek,fóbiák, rögeszmék

Keressen minket bátran

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a foglalkozásokkal kapcsolatban, kérjük szíveskedjen megkeresni minket. Minden visszajelzést örömmel veszünk.

Üzenet Küldése

Kántás Kata

Sudár Alexandra

Csodaszarvas Képességfejlesztő Központ