Szolgáltatások

Terápiák, fejlesztések

Szeretettel várunk minden mozogni vágyó, vagy fejlődésében megkésett gyermeket.

Szenzomotoros mozgásfejlesztő torna

A gyermekek elsődleges közege a mozgás, így a leghatásosabban ezen a területen keresztül tudjuk őket fejleszteni és motiválni.

Ezeken a foglalkozásokon nagy hangsúlyt fektetünk a mozgáskoordináció és az egyensúly fejlesztésére, hiszen ezek a figyelem megfelelő fejlettségéhez is elengedhetetlenek. A meglévő csecsemőkori reflexek integrálására, az elemi mozgásminták, kúszás, mászás újraélésére. Ezek által előkészítjük és segítjük az idegrendszert a magasabb szintű mozgásformák kialakítására.

Míg a kicsinek (2-4 év) játékosabbak az órák, addig a nagyoknak (5 évtől ) már inkább feladatközpontú, hogy az iskolai előmenetelük sikeres lehessen.

Kiket várunk?

 • 2 éves kortól 10 éves korig
 • hiperaktív vagy túlságosan passzív gyereknél
 • beszédproblémákkal küszdőkön
 • figyelem és tanulási nehézségekkel küszködő gyerekeknél
 • társas kapcsolataikban sikertelen gyerekeknél

Egyéni komplex gyógypedagógiai fejlesztés

A fejlődési zavarok időben való felismerése rendkívül fontos. Amennyiben nem kezelik megfelelően, súlyosan hátrányos helyzet alakulhat ki ezeknél a gyermekeknél.Ha az óvodában gyermekénél, az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű elmaradását tapasztalja.

Itt a gyermek egyénileg csak a saját igényeire szabva kapja az elmaradottnak ítélt területek fejlesztésére szóló feladatokat és ingereket.

Nagy szerepet kap a mozgás, de emellett a kognitív és kommunikációs funkciókat is előtérbe helyezzük.

Kiket várunk?

 • súlyos beszédhibás
 • mozgásban ügyetlen
 • beszédproblémákkal küszködő
 • tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő
 • hiperaktív
 • figyelemzavaros gyermekeknél

Egyéni konduktív pedagógia
(Pető módszer)

Dr. Pető András által kifejlesztett holisztikus pedagógiai módszer a konduktív pedagógia. Melynek szó szerinti jelentése a rávezetni, vezényelni az egyéneket a legoptimalisabb fejlődés elérése érdekében.

A konduktor mindig a motivációra építve, játékos környezetet teremtve, az aktivitást támogatva legszükségesebb segítségadással (facilitáció) rávezeti a sérült gyermeket a célok eléréséhez szükséges önálló megoldási módokra, így cselekvésre bíztatva lehetővé teszi az önálló életvitel képességének a kialakítását.

A konduktív pedagógia egyéni és csoportos formában az egyén rövid és hosszú távú céljainak megfelelően, differenciált megoldásokkal segíti az önállósodást, a legoptimálisabb fejlődést.

Kiket várunk?

 • életkori határ nélkül
 • központi idegrendszeri sérülteket
 • neurológiai motoros rendellenességben szenvedő gyermekeket és felnőtteket
 • problémás finommotorikai mozgással rendelkezőknek
 • feszes (spasztikus), laza (hipotón) kötőszövet esetén hatásos terápia
Primitív Reflex Gátls és Szenzomotoros Fejlesztés

Primitív Reflex gátlás és Szenzomotoros fejlesztés, tanácsadás

A „Stephens -Sarlós Program” képezi az alapját „A primitív reflexek gátlása a szenzomotoros működés támogatása céljából – egyéni és csoportos tanácsadás” -nak

A tanácsadás során felmérjük/felmérem a gyermeket/pácienst, majd az eredmény függvényében javaslatot teszünk gyakorlatok végzésére. Ezek a természetes mozgásformák jól alkalmazhatók az idegrendszer éretlenségéből fakadó problémák enyhítésére, illetve megszüntetésére, valamit a visszatért primitív reflexek ismételt gátlására. A javasolt gyakorlatokat bemutatjuk és betanítjuk az pontos kivitelezését.

A program fókuszában a csecsemőkori vagy másképpen nevezve primitív reflexek állnak. Ezek a reflexek az élet korai szakaszában segítik a táplálkozást, a környezethez való alkalmazkodást, a test izomtónusának beállítását, a mozgást és védelmet nyújtanak a baba számára. Amennyiben három-három és fél éves kor után kiválthatók, tüneteknek tekinthetők, melyek az idegrendszer éretlenségét vagy nem megfelelő működését jelzik.

Több csecsemőköri reflex együttes megjelenése előidézhet olyan problémákat, mint

 • - a figyelemzavar,
 • - a hiperaktivitás, viselkedési problémák, dühkitörések
 • - a fokozott szenzoros érzékenység,
 • - a megkésett beszédfejlődés,
 • - az éjszakai ágybavizelés, a székletvisszatartás,
 • - diszlexia, diszgráfia, tanulási problémák
 • - a szorongás, depresszió
 • - gyermek utánzási vágya
 • - autisztikus tünetek.

A már gátlás alá helyezett reflexek fizikai vagy lelki trauma hatására visszatérhetnek, és különféle problémákat okozhatnak.

Kinek segít a program?

Napi rendszeres tornával, ami 10-20 percet vesz igénybe, az éretlenség megszüntethető, a visszatért reflexek ismételt gátlás alá helyezhetők. Amennyiben nincs egyéb szervi ok a probléma hátterében, a gondok az idegrendszer érésével, a reflexek gátlás alá helyezésével elmúlnak.

Csoportos iskola előkészítő foglalkozás

Komplex fejlesztés, mely 2 különböző foglalkozásból áll. Egy mozgásfejlesztés (TSMT) és egy grafomotorika (az írás előkészítésére szolgáló kéz ügyesítő foglalkozás) fejlesztés.

A sikeres iskolai beválás elengedhetetlen része a nagymozgások és a finommotorika megfelelő érettsége. Ezeket a területeket fejlesztjük ezeken a foglalkozásokon, valamint a figyelem is nagy hangsúlyt kap.

Kiket várunk?

 • térben nehezen tájékozódó
 • mozgásos játékokban ügyetlen
 • dolgokat nehezen megjegyző
 • szegényes szókincsű
 • figyelemzavaros gyermekeket

Csoportos TSMT
(Tervezett szenzomotoros tréning )

A TSMT terápia a nagy és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik.

A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését.A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.

Nagy szerepet kap a mozgás, de emellett a kognitív és kommunikációs funkciókat is előtérbe helyezzük.

Kiket várunk?

 • térben rosszul tájékozódó
 • ritmusérzék hiánya
 • tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő
 • hiperaktív
 • figyelemzavaros gyermekeknél

Pfaffenrot-féle manuális technika
SZRT (Szinergetikus Reflexterápia)

A szinergetikus reflexterápia, a központi idegrendszeri sérültek mozgászavaraira specializálódott manuális terápia, melyet Dr. Waldemar Pfaffenrot dolgozott ki. Az SZRT 5 különböző technikát (myofasciális technika: bőr alatti izompólya, mobilizálás /centralizálás, akupresszúra, reflexzóna kezelés, nyújtás) alkalmaz egy kezelésen belül.

Fő cél az izomtónus normalizálása, prevenció, a másodlagos patológiás elváltozások csökkentése, az ízületek mozgástartományának növelése, koordináció, testtudat fejlesztése, aktív mozgások, mozgásminták elsajátítása.

A terápia nem okoz fájdalmat, koraszülöttek, sérült gyermekek esetén ideális, a kötődést nem nehezíti tovább.

Kiket várunk?

 • életkori határ nélkül
 • szenzomotoros integrációs zavarok esetén hatásos kiegészítő terápia
 • nyálzás, nyelés, étkezési zavarok kiegészítő terápiaként
 • genetikai szindrómák
 • beszédzavarok esetén
 • központi idegrendszeri sérülteket
 • feszes (spasztikus), laza (hipotón) kötőszövet esetén hatásos terápia

Dynamic Taping

A Dynamic Tape egy olyan biomechanikai tapasz, mely a sport és terápiás tapaszolási technikák új kategóriája. A 4 irányban nyújtható, erős, elasztikus energiával rendelkező tapasz elnyeli a testre ható erőket, ezáltal csökkentve a terhelés mértékét. Alkalmazási módszertanának célja az, hogy módosítja az adott ízületben rosszul rögzült mozgásmintákat, segíti a gyenge izmok működését, javítja az ízület stabilitását, funkcióját. A Dynamic Tape egy kiváló minőségű, erős, egyben puha, légáteresztő tapasz. Felhelyezést követően 1-3 hétig marad fenn a bőrfelületen.

Hogyan Ajánlott?

Sportban, rehabilitációban mozgásterápiákban kiegészítő módszerként rendkívül hatékony. A tapasztalatok alapján ajánlott egyéni esettől függően, manuális technikával, majd utána következő aktív terápiában felhasználni a tape jótékony hatásait. Komplex manuális technika+ dynamic tape + aktív terápia (Konduktív Pedagógia, Ayres...stb)

Kiket várunk?

 • keringési probléma, duzzanat esetében
 • gyengült izom esetében
 • fájdalom csökkentés céljából
 • izületi mozgásterjedelem növelésére
 • instabilitás támasztásához

Így tedd rá! Néptánc, népi játék

Az Így tedd rá! Magyarország vezető népi játék, néptánc módszertana,melyet Balatoni Kata dolgozott ki, és ma már országszerte találunk foglalkozásokat 0-tól kis iskoláskorig. Egy értékteremtő és megőrző közösség, ahol a magyar hagyományainkat, kincseinket ápoljuk. A magyar nép táncait, szokásait észrevétlenül játszva tanuljuk “Játszunk táncot!” Szimbólumokhoz (tulipán, dió, babzsák, gumikötél, korong) hozzárendelt jelentések segítségével táncolunk, mondókázunk. A cél segítségével könnyebb a táncos mozgások, ritmusok, dalok, mondókák elsajátítása.

Ez egy szenzomotoros (érzékszervek+mozgás) képesség-készségfejlesztő élmény. Motoros (mozgás), kognitív (gondolkodás), pszichoszociális és nyelvi fejlődés egyidejű megjelenése. Segíti az anya-gyermek kapcsolatot szorosabbá tenni, a gyerekek egymásközötti kapcsolatteremtését. A gyerekekkel szabadon mozogva, énekelünk, mondókázunk az életkori sajátosságokat figyelembe véve. A gyerekeknek könnyebb a beilleszkedés, a kapcsolódás, a tanulás alapját jelentő mozgást támogatja a módszer, valamint felkethet egy igényt a későbbi táncolásra, a hagyományápolásra.Segít az önismeretben, támogatja a közösségi szabályok elfogadását, minden területre hat!

Kiket várunk?

 • 1-6 éves korú gyermekeket (tipegő kortól nagycsoportig)
 • aktív izgő-mozgó gyermekeket
 • kissé szorongó, visszafogott gyermekeket
 • megkésett mozgás és vagy kommunikációs képességgel bíró gyermekeket
 • közösségre, zenére, táncra jó hangulatra vágyókat

Megért(Ő) Beszél(Ő), komplex mamás beszédindító csoport

A beszéd és nyelv fejlődését bizonyos esetekben nem lehet csupán a természetre bízni! A nyelvi képesség többet jelent a beszélni tudásnál!

 • - hallási figyelem, látási figyelem
 • - helyes minta(vizuális+akusztikus)
 • - beszélő környezet
 • - memória
 • - megfelelő beszédészlelés
 • - befogadó nyelvi készség( beszédértés)
 • - kifejező nyelvi készség (aktív szóhasználat)
 • - gyermek utánzási vágya
 • - ép hangképző apparátusok

Ismerni kell a gyermek többi képességeinek sajátosságait is: szocialis-érzelmi, finommozgás, nagymozgás, kognitív képesség, önellátás, az idegrendszer érettségi szintje, a hangképző szervek, mimikai izmok normál működése.

Miböl áll?

Mesébe ágyazott foglalkozás: segíti az értést, vizuális, akusztikus észlelès, azonosulás Finommotoros kézműveskedès: az alkotás a kifejezés lehetősège, kommentálva, beszélő környezet( Festek egy fát, rajta ül egy holló-kár, kár!) Nagymozgásos játékok: a mozgás a beszéd szolgálatában, beszédközpont direkt ingerlése(forgás, hinta, lógatás) Artikulációs+mimikai gyakorlatok: az arcizmok ügyesítése fontos lépés, lazítás vagy erősítés. + a logopédiai fejlesztés gyakran kiegészül passzív manuális arckezeléssel! (Pfaffenrot/Dévény kezelés) + hallásvizsgálat javasolt Mondóka, mimetizálás, élő énekszó: a ritmus keretet ad, mozgás+ritmus+beszéd segíti az észrevétlen tanulást a különböző agyi területek integracióját( tanulás alapja) , tekintet és érintés kapcsolat a gyermekkel, fejlődik a képzelet, figyelem, hallás..stb. Otthoni ötletek, egyéni tanácsadás: minden gyermek másképpen fejlődik, különböző a környezet, a szociális tér!

A beszéd késése mögött több tényezőt kell figyelembe venni! Pl. családban történő változás( kistesó érkezése, haláleset, költözés, különválás...stb, itt pszichológiai tanácsadás is javasolt), a mindennapok megélése (zajos vagy halk család, nagycsalád, sok program..stb). Ezek csak példák a sok közül!

Kiknek ajánljuk?

 • Ha elmúlt 2 éves és még nincs aktív szóhasználat!
 • Ha megrekedt a fejlődés!
 • Kimaradt a gagyogás!
 • Ha csak a család érti meg!
 • Ha régóta érthetetlen a beszéd!
 • Ha régóta csak gagyog!
 • Ha nem megfelelő a nyelvi szerkezet!
 • Ha csak régóta mozdulatokkal kommunikál!
 • Ha már ő is és a környezet is frusztrált a közös csatorna hiánya, akádálya miatt.

/Fontos a frusztrációk, magatartási tünetek ebből eredő tüneteinek megelőzése!/

A csoportba jelentkezés feltétele a megelőző komplex vizsgálat

Mesés matematika - fejlesztő foglalkozás

A Mesés matematika fejlesztő órán egy mesekönyv fejezetei alapján, a főszereplők kalandjait követve építjük fel, erősítjük meg az elemi matematikai ismereteket. Miközben megismerkedünk a mesealakokkal, változatos történnetekkel, a gyerekek új barátokra tesznek szert a mesék színes világában.


A mesék feldolgozása közben sokoldalú fejlődés zajlik. A történet megértése alapvető a feladatok megoldásához. A matematikai fogalmaknak megfelelő cselekvés, feladatmegoldás megkívánja a lényegkiemelést, az adatok kiszűrését, rögzítését. Ezek fontos tanulási funkciókat erősítenek. Hiszen az iskolában elhangzó, majd később az elolvasott feladatok feldolgozásához ez elengedhetetlen lesz.


Kiknek ajánljuk?

A következő tanévben iskolába induló nagycsoportos korosztály számára.

Mikor lesz a foglalkozás?

Októbertől minden kedden - csütörtökön 8,00. 9,00 vagy 16,00, 17,00órai kezdéssel.

Mi a foglalkozás célja?

A matematikai alapfogalmak kialakítása, megerősítése játékos formában, megkönnyítve a majdani iskolakezdést.

Milyen hosszú egy foglalkozás?

Az egyéni vagy csoportos foglalkozás időtartama: 45 perc.

Ezeken a foglalkozásokon nagy hangsúlyt fektetünk a mozgáskoordináció és az egyensúly fejlesztésére, hiszen ezek a figyelem megfelelő fejlettségéhez is elengedhetetlenek. A meglévő csecsemőkori reflexek integrálására, az elemi mozgásminták, kúszás, mászás újraélésére. Ezek által előkészítjük és segítjük az idegrendszert a magasabb szintű mozgásformák kialakítására.

Míg a kicsinek (2-4 év) játékosabbak az órák, addig a nagyoknak (5 évtől ) már inkább feladatközpontú, hogy az iskolai előmenetelük sikeres lehessen.

Így a hallási figyelem , szókincs, verbális munkamemória, a matematikai gondolkodás intenzíven fejlődik a mesehallgatás során. A cselekvések, a feladatmegoldások pedig szükség szerint kialakítják, megerősítik az elemi matematikai alapfogalmakat: pl.: több-kevesebb-egyenlő. A számfogalom 1-10 között meséről-mesére lépésenként épül, erősödik, így megtöltődik tartalommal a mechanikus számlálás is. Mindezekkel alapvető célunk, hogy a gyermekek számára könnyűvé tegyük az iskolai követelmények teljesítését.

Könnyű út az iskolába

A foglalkozások során sokféle komplex feladathelyzetben alkalmazhatják a gyerekek eddigi tudásukat, tapasztalatukat. Új feladathelyzetekben bővítjük, erősítjük meg az iskolai munkához szükséges alapokat. A csoporthelyzetben az iskolai munkaformát is megtapasztalhatják a gyerekek. Kialakul, edződik a figyelemi fókusz irányítása, megtartása a feladatok során.


A mesék feldolgozása közben sokoldalú fejlődés zajlik. A történet megértése alapvető a feladatok megoldásához. A matematikai fogalmaknak megfelelő cselekvés, feladatmegoldás megkívánja a lényegkiemelést, az adatok kiszűrését, rögzítését. Ezek fontos tanulási funkciókat erősítenek. Hiszen az iskolában elhangzó, majd később az elolvasott feladatok feldolgozásához ez elengedhetetlen lesz.


Kiknek ajánljuk?

Nagycsoportos óvodásoknak, fejlesztő felkészítés a zökkenőmentes iskolai munkára.

Mikor lesz a foglalkozás?

Októbertől minden kedden - csütörtökön 8,00. 9,00 vagy 16,00, 17,00 órai kezdéssel, a következő tanévben iskolába induló nagycsoportos korosztály számára.

Mi a foglalkozás célja?

A részképességszintek kiegyenlítése, megerősítése, az esetleges lemaradások pótlása.

Milyen hosszú egy foglalkozás?

Az egyéni vagy csoportos foglalkozás időtartama: 45 perc.

Ezeken a foglalkozásokon nagy hangsúlyt fektetünk a mozgáskoordináció és az egyensúly fejlesztésére, hiszen ezek a figyelem megfelelő fejlettségéhez is elengedhetetlenek. A meglévő csecsemőkori reflexek integrálására, az elemi mozgásminták, kúszás, mászás újraélésére. Ezek által előkészítjük és segítjük az idegrendszert a magasabb szintű mozgásformák kialakítására.

Míg a kicsinek (2-4 év) játékosabbak az órák, addig a nagyoknak (5 évtől ) már inkább feladatközpontú, hogy az iskolai előmenetelük sikeres lehessen.

Megtapasztalják a várakozási türelem fontosságát, hiszen az osztályban is több gyerekhez kell alkalmazkodniuk a szabályoknak megfelelően. Kialakítunk egyféle feladatmegoldási algoritmust, amely alapján később önállóan is képes lesz kezelni az új feladatokat. Ez az egyik legfontosabb ismeret, mert a megoldási sor automatizálása keretet ad a megoldási terv elkészítéséhez, a feladat megoldásához.

Sok játékos feladat oldja a kisebb nehézségeket, segíti tovább a fejlődést, eljuttatja a gyerekeket a sikerélményhez, fenntartja a motivációt.

Okos játékok

A logikus gondolkodás, a problémamegoldás alapjainak kiépítése játékosan. Mindezek elsajátítására változatos eszköztárral dolgozunk, mozgásos játékok, feladatlapok, pohártorony építése, sokféle társasjáték csinálnak kedvet a munkához. Az algoritmikus gondolkodás elemeinek megalapozását padlórobotok programozása erősíti.


A padlórobotokkal történő játékos feladatok a gyerekek számára nagy motivációs erőt jelentenek. Az alkalmazásuk közelít mai világunkhoz, ahol a hasonló eszközök jelen vannak a mindennapokban is. A korosztályhoz igazított, tudatos használata megindítja a gyerekek logikus gondolkodását, fejleszti feladatmegoldó képességét, a tervezést, az algoritmikus gondolkodást is. A robotok alkalmazásával elérhetjük, hogy a számukra kevéssé érdekesnek tűnő feladatba is belefogjanak.


Kiknek ajánljuk?

Az iskolára készülő gyerekek komplex fejlesztése.

Mikor lesz a foglalkozás?

Októbertől minden kedden - csütörtökön 8,00. 9,00 vagy 16,00, 17,00 órai kezdéssel, a következő tanévben iskolába induló nagycsoportos korosztály számára.

Mi a foglalkozás célja?

A tanuláshoz szükséges módszerek megalapozása. Az iskolára készülő gyerekek komplex fejlesztése.

Milyen hosszú egy foglalkozás?

Az egyéni vagy csoportos foglalkozás időtartama: 45 perc.

A padlórobotok vezérléséhez nagy szüksége lesz a gyerekeknek a téri irányok biztos tudására. A térbeli - síkbeli transzformáció az írás kialakulása során is nagy segítséget jelenthet majd. A kódsor tervezése, a robotok tudatos irányítása a munkamemória edzését, a logikus gondolkodást, algoritmikus gondolkodást erősítik.

A robotok mellett sok, több gondolkodási irányt egybekapcsoló, gondolkodtató feladattal is találkozhatnak a gyerekek. A társasjáték szabályai mentén mozgósítják tudásukat, építenek be újabb dolgokat. Amelyet alkalmazhatnak a padlórobotok vezérlésekor, az adott feladat megoldására is.

Az egyszerű poharak alkalmazása, a téri-síkbeli transzformációt erősíti. A poharak rakosgatása a finommotoros képességekre is hatnak az illesztések során. A feladat előkészítésekor pedig az adott tematika ismereteit kell előhívni a megfelelő színű poharak kiválasztásához.A mátrixok alkalmazása is nagyban erősíti a térbeli tájékozódás, logikus gondolkodás fejlődését. Így a feladatok célzott összeállításával a gyermekek intenzív komplex fejlesztés zajlik.

NILD terápia óvodás gyerekeknek

A NILD fejlesztő program alap célkitűzése, hogy a tanulási folyamatot célozza meg, részterületeit emelje be a fejlesztési folyamatba. A programban a központi technikák legfőbb célterülete, feladata az érzékszervekből beérkező információk pontosan észlelése, tovább küldése a feldolgozó rendszernek, segítve azok feldolgozását, beépülését. A program nem egyenlő a korrepetálással.


Korcsoportokba felosztva fejleszti a különböző impulzusok észlelését, és feldolgozását. A feldolgozási szakaszban elengedhetetlen a munkamemória jó működése rövid és hosszú távon egyaránt. Majd az ismeretek rendszerezett tárolása segíti a későbbi tanulást. Ha sikeres az idegrendszer összehangolódása, akkor az új ismeret jelentéssel bír a gyermek számára, előhívható, kapcsolható az előzetes ismeretekhez, majd tovább fejleszthető.


Kiknek ajánljuk?

A következő tanévben iskolába induló nagycsoportos korosztály számára.

Mikor lesz a foglalkozás?

Októbertől minden kedden - csütörtökön 8,00. 9,00 vagy 16,00, 17,00 órai kezdéssel.

Mi a foglalkozás célja?

A tanuláshoz szükséges módszerek megalapozása. Az iskolára készülő gyerekek komplex fejlesztése.

Milyen hosszú egy foglalkozás?

Az egyéni vagy csoportos foglalkozás időtartama: 60 perc.

A NILD eszköztára egyéni szintről indulva minden gyereknek hathatós segítséget nyújthat. Foglalkozik az idegrendszer fejlesztésével, a dominancia és az irányok megszilárdításával, az íráskészség megalapozásával.

A fejlesztés fókusza, fő technikái az óvodában

 • Morse-technika: A hallás utáni feldolgozás, a hallási figyelem és a nyelvi területek összehangolt fejlesztő technikája. A beszédhangok időtartamának észlelése segíti a majdani megfelelő helyesírás kialakulását: hangokra, szótagokra bontás, hangok időtartamának pontos észlelés. Itt is fontos szerepet kap a munkamemória, a bemenő ingerek pontos észlelése, számosságának meghatározása. A gyerekek érdeklődését nagyban elősegíti a mozgások hozzárendelése és a jelelő eszköz használata.
 • Ritmikus írás: A középpontban itt is az idegrendszer fejlesztése valamint az íráskészség, a dominancia és az irányok megszilárdítása áll. Nagy hatása van az összehangolt figyelem erősítésére. Együttesen alkalmazza a mozgásos funkciókat, a beszéd- és mozgásritmus összehangolását, hozzárendel egyéb kognitív funkciókat (pl. munkamemória). A grafomotoros kivitelezést megalapozza.
 • Kulcs Könyv technika: A nyelvi terület átfogó technikája, a betű - hang megfeleltetés, a nyelvi tudatosság a célterülete. Előkészíti az olvasás - írás tanulást játékos feladatokkal. Ritmusos mondókák megalapozzák a nyelvi tudatosságot, a szótagolást. A szótagolt beszéd megértése, szavak szótagra bontása, visszaépítése szavakká fontos feladat. A beszédhangok kiemelése a szavakból a majdani írás- olvasás nélkülözhetetlen alapja. Többféle manipulációs eszközök használata segíti mindezek megjelenítését, kézzelfogható tudatosítását.
 • Matek blokk: Fejleszti a logikus gondolkodást, manipulációs eszközökkel tapasztaltatjuk meg a mennyiségeket, a műveletek alapját, a bontást. A matematikai alapfogalmak megerősítése cselekvéses helyzetben játékosan történik. A sok cselekvés emeli át, tölti meg tényleges tartalommal a formális tudást a számolás területére.

Csoportos tornák

Baba,kúszó,tipegő,bölcsis - (A csoportok 3 hónapos kortól - óvodáskorig biztosítják a komplex mozgásos foglalkozásokat.

Babatorna

3 hótól-kúszásig

Komplex mozgás és ölbeli játékok, ahol az Anya/Apa tornáztatja a babáját, az elvárt mozgásfejlődési szakasznak megfelelőn. Passzív alsó-felső végtagok, törzs, csípő, hason-háton passzív kimozgatás, dalokkal kisérve. Az elvártnál feszesebb babáknak többszöri ismétlés számmal,a lazább kötöszövetüeknek erősítő gyakorlatokkal segítünk. Szükség szerint otthoni feladatokat adunk. Instabil, egyensúlyozó, erősítő/lazító eszközökkel folytatjuk a foglalkozást. Az órán kiemelt hangsúlyt kapnak a mondókák, dalok, arcsimogatók, tenyeresdik, hintáztatók, höcögtetők, mellyel mélyítjük a kötődést.

Kiket várunk?

 • A normáltól eltérő feszesebb, vagy pont lazább kötőszövetűeknek
 • Túl gyorsan vagy lassan fejlődő babáknak
 • Tipikusan fejlődő, mozgásra, közösségre vágyóknak

Kúszó-mászó torna

kúszástól járásig

Az órán nagymozgások: kislabdás, nagylabdás, gördeszkás feladatok és finom manipulációs játékok is megjelennek. Minden alkalommal akadálypályán segítjük a térbeli tájékozódást, a helyes mozgásmintákat, instabil eszközökkel támogatjuk, az idegrendszer érését. Az agyi kapcsolatok az ingerek, a mozgás és a térbeli tájékozódás hatására alakulnak ki és fejlődnek. A torna során a gyerekek megismerkedhetnek olyan fejlesztő eszközökkel, mellyel kúszunk, mozgunk, mászunk, pörgünk, hintázunk. A kúszó- mászó csoport azoknak a gyermekeknek szól, akik már képesek a földön mozogni.

Kiket várunk?

 • tipikusan fejlődő kúszó-mászókat
 • megkésett / korrekcióra szoruló kúszó-mászókat

Tipegő torna

járástól-2 éves korig

A tipegő tornára a már járni tudó tipegőket várjuk! A feladatokat szinte önállóan utánozzák! A feladatokat különböző fejlődést támogató eszközökhöz kötjük. Ezeket ismételjük, így garantált a sikerélmény és fejlődés. Megjelennek a gondolkodtató feladatok nagymozgásban megjelenítve ( színek, formák, funkciók). A nehezebb akadálypályán, már kevesebb segítséggel haladnak a gyerekek.Ebben a korban a mozgás egyenlő a tanulással, elválaszthatatlan a két dolog! A kisgyermekek fejlődése a mozgással szoros összefüggésben áll

Kiket várunk?

 • tipegő, szaladgáló,energikus / félénkebb gyermekeket
 • közösségre, mozgásra vágyókat

Bölcsis torna

2 éves kortól 3 éves korig

A gyermekek már szinte teljes önállósággal oldják meg a feladatokat. Kiemelt hangsúlyt kapnak az elvárt nagymozgások (futás, ugrás, lépcsőzés, egyensúlyozás, térbeli tájékozódás), illetve a több problémát is jelenthető beszéd és kommunikációs játékok (mondókák, ritmusok, állathangok, környezetünk szavai). A folyamatos énekekkel, dalokkal,támogatjuk a beszédértést, az aktív szókincs megjelenését, bővítését. Vissza nyúlunk az ölbeli játékokra, segítve az érzelmek, indulatok az érintés megélését.

Kiket várunk?

 • izgő mozgó impulzív vagy éppen lassabban megnyíló gyermekeket
 • megkésett, vagy korrigálandó beszéd / mozgásfejlődésűeket
 • közösségre, mozgásra, fejlődésre vágyókat

Egyéb szolgáltatások

Access Bars kezelés

32 energetikai pont van a fejünkön, amit ha gyengéden megérintenek, erőfeszítés nélkül el tudjuk engedni mindazt, ami miatt képtelenek vagyunk az el(be)fogadásra. Ezek a pontok tartalmazzák mindazokat a gondolatokat, korlátozó hiedelmeket, érzelmeket, amiket akár több száz! életünk során eltároltunk.

A kezelés 1-1,5 órás, és fekvő helyzetben történik. A fejeden lévő reflexpontokat érintve kiürítheted a lomtárban akár évezredek óta begyűjtött szellemi, érzelmi, érzésbeli manipulációkat, melyek fenntartják az olyan illúziókat, mint pl.: hiány, válság, nem szeretnek, nem vagyok képes a saját életemet élni, nehéz az élet, nem tudok koncentrálni, nincs pénzem, nincs önbizalmam, stb.

Oldódnak a félelmek, gátlások, hitrendszeri blokkok, gondolati és érzelmi korlátok, tanulási-, koncentrációs problémák is. Leginkább a lehetőségeidet tágíthatod a módszer segítségével.

Kiket várunk?

 • önértékelési problémák, szorongás,önbizalomhiány, pánikbetegség esetén
 • tanulási nehézségek (gyerekek estében is)
 • párkapcsolati problémák, életvezetési problémák esetében
 • gyász, veszteség feldolgozása
 • félelmek,fóbiák, rögeszmék

Keressen minket bátran

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a foglalkozásokkal kapcsolatban, kérjük szíveskedjen megkeresni minket. Minden visszajelzést örömmel veszünk.

Üzenet Küldése

Kántás Kata

Sudár Alexandra

Csodaszarvas Képességfejlesztő Központ